Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów

E-książki

Informacje

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę harmonogramowania projektu oraz portfela projektów. W rozdziale drugim opisano kryteria oceny harmonogramowania. W rozdziale trzecim przytoczono definicje problemu wielokryterialnego podejmowania...

Cena: 8,30 8,63 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie