Studia Regionalne i Lokalne nr 2(56)/2014

E-książki

Informacje

W numerze [Contents]ARTYKUŁY [Articles]Maciej Smętkowski: Źródła wzrostu gospodarczego w regionach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - dezagregacja strukturalna [Sources of economic growth in CEEC regions - a structural disaggregation], s. 5-27;Dominika Wojtowicz: Wpływ funduszy unijnych...

Cena: 9,75 10,40 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie