Przyszłość dziennikarstwa radiowego

Kultura i sztuka

Informacje

Na popularność radia wpłynął jego plebejski charakter. Miało ono tę przewagę nad gazetą, że mogli z niego korzystać również analfabeci, a warto pamiętać, że sto lat temu, nawet w krajach rozwiniętych, nie wszyscy potrafili czytać. Marshall McLuhan przyrównywał radio do...

Cena: 33,92
Dostępność: dostępny do tygodnia