Mały format Fizyka

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Książeczka składa się z następujących działów: wielkości chemiczne, kinematyka, dynamika, bryła sztywna, mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał, grawidacja, termodynamika, pole elektrostatyczne, prąd elektryczny, pole magnetyczne i indukcja elektromagnetyczna, drgania...

Cena: 6,63
Dostępność: dostępny od ręki