Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym Poradnik leśniczego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Z upoważnienia Biura Nasiennictwa Leśnego przeprowadziłem w okresie od maja do listopada 2005 roku 30 urzędowych kontroli w nadleśnictwach na terenie 5 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Dotyczyły one wdrażania ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym i związanych z nią aktów...

Zawartość