Komentarz ZUS na temat nowych zasad oskładkowania umów zlecenia

E-książki

Informacje

Do 31 grudnia 2015 r. osoby pracujące na podstawie umów zlecenia, w przypadku wykonywania więcej niż jednej takiej umowy, były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tylko z tytułu, który powstał najwcześniej. Mogły one - na swój wniosek - zmienić tytuł ubezpieczenia, co...

Zawartość