Kodeks cywilny Księga I Część ogólna

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

.Prezentowana publikacja to projekt Księgi I - Części ogólnej Kodeksu cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości przyjęty w 2015 r. z objaśnieniami opracowanymi przez członków zespołu problemowego KKPC.W 2008 r. ukończono pierwszy...

Zawartość