Inwazja dźwięku Invasion of sound

Kultura i sztuka

Informacje

Inwazja dźwięku. Muzyka i sztuki wizualne, pod redakcją Agnieszki Morawińskiej, projekt graficzny plantacja, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2009.Katalog towarzyszący wystawie komentuje dzieje relacji między muzyką i obrazem. Związki te rozpatrywane są na podstawie...

Zawartość