Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W opracowaniu Autorzy podejmują tematykę integracji systemu rachunkowości z analizą finansową i rewizją sprawozdań finansowych. Rzetelna rachunkowość jest gwarantem wiarygodnego sprawozdania finansowego. Poprawna analiza finansowa na tej podstawie tworzy przydatne oceny o potencjale i...

Zawartość