Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywność w Polsce

E-książki

Informacje

"Temat pracy podjęty przez autorów uznaję za ważny i aktualny. (...) Wysoka ranga proponowanej problematyki wynika z zaspokajania przez żywność podstawowych i niezbędnych potrzeb człowieka, jak również z relatywnie wysokiego udziału wydatków na żywność w Polsce. (...)...

Zawartość