Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary

E-książki

Informacje

Celem książki jest prezentacja i omówienie podstawowych kategorii odnoszących się do bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz z prezentacja http://www.szkolasmaku.edu.pl/ zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Książka opisuje relacje państwo -...

Zawartość