Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach

E-książki

Informacje

Zagadnienia poruszone w książce koncentrują się wokół problematyki potencjałów rozwojowych oraz kierunków przekształceń, które dokonują się współcześnie w przestrzeni miast i regionów. Rozdziały składające się na pracę przedstawiają różnorodne aspekty rozwoju miast i...

Zawartość