Atlas Europy z naklejkami i plakatem

Atlasy geograficzne i astronomiczne

Informacje

Nowe atlasy z naklejkami i plakatem, które w naturalny sposób łączą naukę z zabawą.Atlas geograficzny Polski zawiera informacje o parkach narodowych i krajobrazowych, zwierzętach i roślinach Polski, podziale administracyjnym, rekordach geograficznych oraz pokazuje Polskę na tle mapy...

Zawartość